تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی» مرزبندی با ضدانقلاب مقدمه بازگشت به حاکمیت

تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی»

فردا نیوز نوشت:  اگر به تاریخ ورود واژه «آشتی ملی» به ادبیات سیاسی کشور توجه کنیم، درمی یابیم که این کلمه کمی پس از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای اولین بار آن هم توسط افرادی که یا محکومان فتنه ۸۸ بودند یا به نوعی از...

ادامه مطلب ...