آرشیو "اجتماعی"

محرمانه ای به نام تیراژ

محرمانه ای به نام تیراژ

گفتگو نیوز/ گروه سیاسی: سال‌هاست کسی از تیراژ واقعی روزنامه‌ها خبر ندارد؛ گاهی مدیران مسوول و سردبیران روزنامه‌ها عددی را به عنوان تیراژ روزنامه خود اعلام می‌کنند که البته صحت آن روشن نیست و در اغلب موارد امکان راستی...

ادامه مطلب ...
تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی» مرزبندی با ضدانقلاب مقدمه بازگشت به حاکمیت

تاکتیک تغییر واژه از «آشتی ملی» به «گفتگوی ملی»

فردا نیوز نوشت:  اگر به تاریخ ورود واژه «آشتی ملی» به ادبیات سیاسی کشور توجه کنیم، درمی یابیم که این کلمه کمی پس از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای اولین بار آن هم توسط افرادی که یا محکومان فتنه ۸۸ بودند یا به نوعی از...

ادامه مطلب ...