معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: گفتگوی ملی حول آرمان‌های مشترک،در دانشگاه ها تقویت می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر به درستی تبیین شود جایگاه پیوندهای اجتماعی و فعالیت های فرهنگی نیز روشن تر می شود.
به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر سید ضیاء هاشمی با بیان این مطلب گفت: بحث اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرفا اقتصادی و یا فرهنگی نیست به همین جهت نقش مهمی در دانشگاه ها دارد اگر قرار است که اقتصاد مقاومتی در کشور ما باب شود و دانشگاه های ما در این زمینه ایفای نقش کنند، این امر مستلزم وجود یک سری باورها و التزامات رفتاری است.
وی افزود: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، بلکه رویکردی فعالانه و رو به جلو در یک سری فعالیت ها و خلاقیت ها است و بنابراین مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر به درستی تبیین شود جایگاه پیوندهای اجتماعی و فعالیت های فرهنگی نیز روشن تر می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به ضرورت وجود سرنوشت مشترک در این خصوص اشاره کرد و گفت: در بعد هویتی جامعه در صورتی به سمت تلاش همگانی برای شکل گیری اقتصاد مقاوم در برابر فراز و نشیب ها، فشارها، تهدیدها و بحران های داخلی و خارجی می تواند پیش رود که جمعیت و جامعه ما احساس کنند که سرنوشت مشترک دارند و در شکل گیری این سرنوشت مشترک، همگان دخیل اند و می توانند مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: آن چیزی که یک حرکت ملی و جمعی را ساماندهی می کند هویت مشترک است چرا که هویت به معنای تعلقات و تعهدات مشترک است، مثلا ایرانیان چه کسانی هستند؟ ایرانیان کسانی هستند که هویت ایرانی دارند یعنی نسبت به ایران و ایران زمین یک تعلق خاطر دارند و تعهداتی در مقابل این مرز و بوم احساس می کنند و بخشی از حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در مقابل بحران های اقتصادی این گونه است که جامعه احساس کند موفقیت های ملی و یا ناکامی های ملی بر سرنوشت تک تک اعضا اثر می گذارد.
هاشمی هم چنین تصریح کرد: طبیعتا توقع هست که قشر نخبه و جوان مملکت که بخش عمده آن را دانشجویان تشکیل می دهند به این سمت بروند و این زمینه در آن ها ایجاد شود که احساس تعلقات مشترک پیدا کنند که ما به این می گوییم هویت واحد، بنابراین یکی از مکانیسم ها و مقدمات شکل گیری اقتصاد مقاومتی تقویت هویت واحدی است که موجب می شود قشر جوان و نخبه ما خود را در قبال آن متعهد و شریک بداند.
گفتگوی ملی حول آرمان های مشترک،در دانشگاه ها تقویت می شود
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص نگاه وزارت علوم به این مسئله گفت: در وزارت علوم برای توانمندی و تحقق این آرمان این نگاه کلان وجود دارد که نه فقط تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بلکه در راستای آرمان های کلان ملی و انقلابی که بزرگان تعیین می کنند حرکت شود.
وی افزود: به همین جهت وقتی که بحث همدلی و هم زبانی مطرح می شود تلاش ما بر این بود که برنامه های خود را به سمتی ببریم که ضمن اینکه گفتگوهای ملی شکل می گیرد در تبادل نظرها نیز قالب های مشترکی ایجاد شود که تفاوت دیدگاه ها همراه با اشتراک آرمان ها باشد.
هاشمی با بیان اینکه نمی توان توقع داشت درجامعه دانشگاهی تفاوت در سلیقه ها و نظرات وجود نداشته نباشد تصریح کرد: ولی می توانیم این توقع را داشته باشیم که سلیقه های متفاوت، معطوف به هدف واحد باشند و این هم گرایی در قالب نگاه مثبت به کسانی است که دیدگاه های متفاوت دارند ما هم آن جا که بحث همدلی مطرح می شود و هم آن جاکه بحث انضباط و انسجام اجتماعی مطرح می شود به دنبال آن هستیم که بتوانیم افق های مشترکی را ترسیم کنیم که این انرژی به شکل همسو به سمت آن ها حرکت کنند و در برنامه هایی که در قالب ساماندهی فعالیت های جمعی دانشجویی داریم این هدف را تعقیب می کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد : این معاونت در تشکیل کانون های اجتماعی، تشکیل انجمن های علمی و سایر مجامع دانشجویی به دنبال آن است که اولا در این قالب کار جمعی شکل بگیرد و تعهد و تعلق به کار جمعی به وجود بیاید و سپس تعامل و پیوند بین این مجامع گوناگون به وجود بیاید ودر نهایت برنامه ای که امسال به طور خاص پیگیری می کنیم این است که گفتگوی ملی حول آرمان های مشترک تقویت شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هاشمی در خاتمه افزود: در این هدف نه فقط در دانشگاه ها بلکه در قالب تمهیداتی که برای امر تبادل نظر، مباحثه و منظره و گفتگو شکل می گیرد می خواهیم همگان با اشتراک در آرمان ها و اهداف و البته تفاوت در دیدگاه ها به این سمت حرکت کنند و به این جهت بحث کرسی های آزاد اندیشی و مناظرات دانشجویی وتقویت تشکل ها و اتحادیه ای علمی و کانون های فرهنگی با محوریت دانشگاه ها شکل گرفته است و تقویت آن ها با همکاری نخبگان می تواند این ایده ها را به واقعیت ها و دغدغه ها نزدیک کند.